Vásároljon online vagy hívja a +36-1-808-9888-as telefonszámot!
Üdvözöljük oldalunkon! Szeretne bejelentkezni?

MOME Fotográfia Mesterképzés Diplomamunkák 2017

2017.07.03. 15:37
Címkék:
Szerző: Gergő

Az előző évekhez hasonlóan, idén is magas színvonalú mestermunkák születtek a 2017-ben végzett Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Fotográfia mesterképzésén végzett hallgatóktól. A Tripont mindig is támogatta a fiatal tehetségek munkáját, idén is több kreatív szakember fordult hozzánk eszközigényével vagy technikai problémájával vizsgamunkájának elkészültében. A jövőben sem lesz ez másképp, továbbra is várjuk a koncepciókat, hogy minél több tehetség sikereit segíthessük. Ezúton is gratulálunk a Fotográfia mesterkurzus sikeres végzőseinek!MOME FOTOGRÁFIA MESTERKÉPZÉS DIPLOMAMUNKÁK 2017

_________________________________________________________________________________________

DONKA PANNA - Fiúk

A férfiak különbözőképpen megélt maszkulinitása, ennek kifejezése foglalkoztat. Ez a téma túlmutat a szakdolgozatomon, amiben a férfiak és nők közti kapcsolatokat vizsgáltam és arra kerestem választ, hogy a társadalom által meghatározott, nemekre vonatkozó normák hogyan stabilizálódnak vagy bomlanak fel a divat által. A társadalom normatív hatása korlátok közé szorít, az általa felállított értékrend szerinti férfias férfi vagy nőies nő megteremtésére utasít, ami sérüléseket, személyiség-torzulásokat idézhet elő. Ezen normák elutasítása egyre természetesebbé válik, ennek ellenére a mai napig problémát jelent, hogy a férfiak nem tudnak azonosulni a feminin énjükkel, habár a nemi szerepek rég megváltoztak. Még mindig jelen vannak a régi berögződések, amiken nehéz túllépni: nőként a férfi szerep vállalása már elfogadott, de a férfiaknak gátat szab a társadalom által elvárt hegemón maszkulinitásnak való megfelelni akarás. A férfiasság, és annak milyensége a társadalmi közegben válik fontossá és láthatóvá. Sokféle maszkulinitás létezik, többféleképpen lehet megélni, behatárolása kontextusfüggő. Fotóim szereplői férfiak, akik diverz, a hegemón maszkulinitástól eltérő férfiasságot testesítik meg számomra. Modelljeim szubjektív szelekció által kerültek kiválasztásra, karakterük által alkottam meg a férfi eszményképet.
_________________________________________________________________________________________

TÖRCSI ANDRÁS - Fenyegető természet

Évek óta foglalkoztat fotográfiai munkáimban város és természet ellentéte és az urbánus közegből a természetbe való menekülés reménytelensége. Mára már teljesen elszakadtunk és nem ismerjük a természetet, ezért ezt az ismeretlent hajlamosak vagyunk nem valós képzetekkel társítani. Nem marad más, mint a két világ közötti bolyongás.


_________________________________________________________________________________________

ZELLEI BOGLÁRKA ÉVA - Egészen más

A sorozat kortárs keresztény gyülekezetek vizuális kultúrájával foglalkozik a bemerítési szertartások helyszínein keresztül. A szándékuk, hogy otthon érezzék magunkat mégis közel a transzcendens világhoz öntudatlanul is megjelenik ezekben a terekben. Az esemény intimitása izgalmasan találkozik a profán igényekkel és lehetőségekkel, a hagyomány a mai ízlésvilággal, egyedi megoldásokkal. A tudatosan kialakított, reprezentatív vagy a legspontánabb környezetek mindig másként épülnek az emberalakok köré, így megfigyelhetjük, hogyan alakítják a vallásról és a szentről alkotott vizuális képzeteinket._________________________________________________________________________________________ 

HEGYHÁTI RÉKA - Ígéretek

Mestermunkám, szorosan kapcsolódik a szakdolgozatomhoz, mely egy alapot kíván adni a diplomamunkám megértéséhez. A szakdolgozatom, az önkéntesség formáival, ezen belül pedig otthontalanok mentorálásával foglalkozik. A mestermunkám ennek a mentorálásnak a kételyeit és a mentor-mentorált kapcsolatát vizsgálja. Mestermunkám túlmutat azon, hogy gyereknek lenni annyit tesz: „ártatlanok, érintetlenek és szeretettek vagyunk”. Hiszen otthontalannak lenni annyit jelent, hogy megfosztják a gyerekeket mindattól, amitől igazán boldog gyerekek lehetnek. A mestermunkám, már nem a gyerekek szépségről, nem az ártatlanságról kíván szólni, hanem egy sokkal szomorúbb és zordabb valóságról. A mentorok elérhetetlensége, sokszor elbizonytalaníthatja a gyerekeket abban, hogy fontosak lehetnek valakinek. Számomra is nehéz elhinni, hogy valaki a szabadidejét feláldozva, saját élete, családja, gyereke mellett teremt egy helyet még egy idegennek. A mentorok, jövőképet szeretnének hozni a gyermekek számára, mely korántsem azt jelenti, hogy könnyebb lesz a gyerekeknek, és nem kell majd küzdeniük az életben. Nagyon is kell, hiszen meg kell tanulniuk bízni, elhinni, hogy szeretetre érdemesek. A róluk való lemondás pedig, nem az ő hibájuk, nem az ő kudarcuk._________________________________________________________________________________________ 

REGŐS BENEDEK - Szerkezet

Úgy tűnik továbbra is él az a tévképzet, mely a fényképet valamiféle „világra néző ablaknak” tekinti, megfeledkezve valódi, jelekbe kódolt, strukturális természetéről. Ez a félreértés akkor válik visszássá, ha a fényképet a valóság hiteles referenciájaként kezeli és az általa keltett mítoszok alapján világképet formál. A „Szerkezet” című munka e tévképzet kialakulásának okait vizsgálja a fénykép strukturális természetén keresztül. Ebben a kontextusban a kulisszák építészeti szituációja a fotografikus kép felépítésének és működési mechanizmusának analógiájaként jelenik meg, vizuális és gondolati asszociációk hálózatában._________________________________________________________________________________________ 

SZALAY KRISZTINA - Made in China

Úgy 25 évvel ezelőtt, a meglazult vízumkényszernek köszönhetően Magyarországon pár év alatt szinte a 0-ról körübelül 27 ezerre nőtt a kínaiak száma. Mestermunkám helyszíne a Kőbányai úton elhelyezkedő Kínai piac, ami a legnagyobb központja lett a magyar kínai közösségnek. Sorozatomban különböző megközelítéseken keresztül vizsgáltam az itt összegyűlő nemzetiségek közösségi életét és a piac szerveződését. A mestermunkában egyszerre van jelen a Ganz gyár indusztriális külseje, a kínai jelleg, a piaci légkör -  és mindezt egy nagyon erős kelet-európai milliő veszi körül._________________________________________________________________________________________ 

PITI MARCELL - Belső tájak

Korai életszakaszunk első emlékei befolyásolják belső helyreprezentációnkat, vagyis azt a belső tájat, amely alapján észleljük és értékeljük magunk körül a világot. Előzetes kutatásaimban, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy miért kötődünk helyekhez,   és hogyan formálják bizonyos lokációk az egyén identitását? Mestermunkámban különféle vizuális eszközöket használtam, mely stratégia tükrözi az emlékezet reproduktív jellegét. A különböző képi megfogalmazások a helyvesztés problémájának fázisait mutatják be. A tárgyi világon keresztül ábrázoltam a személyes tér, az otthon kizökkent állapotát.


_________________________________________________________________________________________ 

NEOGRÁDY-KISS BARNABÁS - ...___...

Ház, kerítés, ház, kerítés, ház, kerítés.  A magyarországi állami gondozásban élő gyerekek egy része olyan településeken él, amelyek kialakításának egyformasága az egyenlő eséllyel indulást hivatott kifejezni. A szabályosan tagolt lakrészek és ideiglenes lakóik mindennapi élete a városokban élő többségi lakosság számára ismeretlen, elzárt terület. A könyvbe szedett fotósorozat egy gyermekfalu világának szubjektív dokumentációja, amelyet egy majdnem 20 éve nevelőszülőként dolgozó anya személyes beszámolója kísér.

_________________________________________________________________________________________ 

KOZÓ ATTILA - Pláza

A pláza illúzió. Szimulációja a városnak, a szociális térnek, egy ideális valóságnak. A vásárlás és fogyasztás mellett rekreációs tevékenységek sorozataival azonosulva létezhetünk, elõre megépített keretek között. A társas magány helye, az ûr amelyben a tér rendeltetése önmagát kérdõjelezi meg. A hely tulajdonságai; a víz, növények, hangok és fények észrevétlenül épülnek be a tudatba, a valóságnál valóságosabban reprezentálva az örökkévalóság illúzióját.


_________________________________________________________________________________________ 

TURÓS BALÁZS - Párhuzamos valóságok

Magyarország perifériáin - köszönhetően a közmunka program visszásságainak, a fiatalok abszolút perspektívavesztésének és a roma lakosság helyzetének - olyan mértékűre nőtt a társadalmi egyenlőtlenség, hogy teljesen párhuzamos valóságok alakultak ki, amelyek között megszűnt az interakció. Mestermunkámban ezeket a valóságokat szerettem volna ütköztetni, mégpedig az egyik véglet minél pontosabb ábrázolásával. Ehhez nem csak dokumentarista módon, a szélsőséges helyszíneken fotóztam, hanem szimbólumokat is kerestem, amelyek esszenciálisan adják vissza a perifériára szorult területek hangulatát.

 

_________________________________________________________________________________________ 

TIMÁR SÁRA ERZSÉBET - Kultúrház

Magyarország kultúrházainak története messzire nyúlik vissza, mégis leginkább a szocialista közművelődés szánt nekik meghatározó szerepet. A jelenkor igényeinek megfelelően az utóbbi években számos épületet sikerült felújítani – egy részük azonban ma is olyan érzetet kelt, mintha megállt volna bennük az idő. A változás és a mozdulatlanság egyszerre jellemzi ezt az egész országra kiterjedő intézményrendszert, amelynek tereiben történik ma is rengeteg ember kulturális és szabadidős tevékenysége. A sorozat az ország különböző művelődési házain keresztül ábrázolja azt, ahogyan múlt és jelen történeti nyomai egymásra rétegződnek ezeken a helyeken.


Ha kíváncsi vagy a hallgatók további munkáira, akkor látogass el a foto.mome.hu vagy a diploma.mome.hu weboldalra.

Kérem várjon!